شنبه 3 اسفند 1398   23:53:42
1398/5/13 يكشنبه تصمیم گیری برای 16 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/04/24 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو - آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 8 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه ناظران کیفیت خودرو (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه لوله و اتصالات مجد ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی(پلیمر)
 • آزمایشگاه آبانگان طرح سپاهان(مرکزی) (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه رنگین(صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه فیدارگاز (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه کاوش گستر پویا(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی- جوش
 • آزمایشگاه سیم لاکی فارس(تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه کاشی عقیق(تجدید) زمینه فعالیت:ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه حامیران (مراقبتی و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه آوا نوین ایرانیان (مراقبتی و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی(پلیمر)
 • آزمایشگاه فولاد ظفر نوین گستر بناب (مراقبتی و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه فولاد سپید فراب کویر( مراقبتی و کاهش دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه مشاور آزمای نفت ایرانیان (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی(نفت)
 • آزمایشگاه ایلیا سازه آذین اسپادانا (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه راستی آزمای نگاره (مراقبتی و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : خودرو
 • آزمایشگاه شیر و گاز آذران (مراقبتی وگسترش دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
بيشتر