شنبه 3 اسفند 1398   23:30:47
1398/5/13 يكشنبه تصمیم گیری برای 19 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
پنجمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/04/10 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران - ایزو - آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 3 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه توسعه صنایع پلاستیک (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی(پلیمر)
 • آزمایشگاه واهب (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه پایش اندازه گیری بوشهر (صدور) زمینه فعالیت: اوزان و مقیاس وسایل سنجش
 • آزمایشگاه سنجش گستر البرز(صدور) زمینه فعالیت: اوزان و مقیاس وسایل سنجش
 • آزمایشگاه گوهر سنج گنجینه گرانبها (صدور) زمینه فعالیت:  فلزات گرانبها
 • آزمایشگاه شرکت تعاونی باران پلیمر اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی( پلیمر)
 • آزمایشگاه بازرسی فنی آزمونگران کنترل کیفیت(صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی( نفت)
 • آزمایشگاه گلنوش(صدور) زمینه فعالیت:  غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه روغن کشی نوید خلیج فارس (صدور) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک آذربایجانشرقی (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه فاروق (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه اصفهان لاتکس( تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی( پلیمر)
 • آزمایشگاه خودروسازی زامیاد(تجدید) زمینه فعالیت : اوزان و مقیاس وسایل سنجش
 • آزمایشگاه بهنگام تدبیر قشم (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی( نفت)
 • آزمایشگاه پالایش نفت آبادان (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی( نفت)
 • آزمایشگاه معماران تجارت آفتاب (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی و پتروشیمی( نفت)
 • آزمایشگاه پارس آزمای البرز (مراقبتی و افزایش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک هرمزگان(مراقبتی وافزایش دامنه)زمینه فعالیت:ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه کالای الکتریک (مراقبتی وافزایش دامنه)زمینه فعالیت:شیمی وپتروشیمی
بيشتر