يكشنبه 4 اسفند 1398   00:03:27
1398/3/13 دوشنبه تصمیم گیری برای 35 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/03/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 18 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 5 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه رول محور سامان (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه بنیاد بتن جنوب شرق (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه مهبان(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه صنعت کیفیت نامداران(صدور) زمینه فعالیت: غذایی
 • آزمایشگاه درخت الماس سبز (صدور) زمینه فعالیت:غذایی
 • غذاییآزمایشگاه دقت و محاسبه هنگام(صدور) زمینه فعالیت:
 • بسته بندی( کاغذ و مقوا)آزمایشگاه آریا رنگ درخشان(صدور) زمینه فعالیت:
 • شیمیآزمایشگاه صبا لوله آذر میانه(صدور) زمینه فعالیت:
 • آزمایشگاه ایمن سازان طرقبه (صدور) زمینه فعالیت :مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه کم جا چوب (صدور) زمینه فعالیت :چوب و سلولزی
 • آزمایشگاه آریاک الکتریک (صدور) زمینه فعالیت : برق
 • زمایشگاه تدبیر انرژی هیرکان(صدور) زمینه فعالیت : مکانیک
 • آزمایشگاه نفت آزمای نقش جهان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی ( فراورده های نفتی)
 • آزمایشگاه پالایش نفت تهران (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی ( فراورده های نفتی)
 • آزمایشگاه رسانا کابل(تجدید) زمینه فعالیت : برق
 • آزمایشگاه روغن گلنار (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی
 • آزمایشگاه سیمان بهبهان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه پلیمر گلپایگان (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی- پلیمر
 • آزمایشگاه قیر هرمزگان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه نفت پارس(تجدید) زمینه فعالیت : شیمی ( فراورده های نفتی)
 • آزمایشگاه پگاه خوزستان (تجدید) زمینه فعالیت : غذایی
 • آزمایشگاه ایران خودرو دیزل (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه بهین آزمون اروند( شعبه خرمشهر)(تجدید) زمینه فعالیت : خودرو، شیمی، مکانیک،غذایی
 • آزمایشگاه سیمان آذر آبادگان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه توان سازان ایران (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه صفا طب (تجدید) زمینه فعالیت : مهندسی پزشکی
 • آزمایشگاه موتور جم البرز (تجدید) زمینه فعالیت : برق
 • آزمایشگاه ذوب آهن اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مهندسی و صنایع لاستیک (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
 • (لوله های پلی اتیلن)آزمایشگاه پلی دشت (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه مکانیک خاک مناطق نفت خیز (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : ساختمان 
 • آزمایشگاه پارس صحت آزمون (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مهر (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مهر (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : آزمون- اندازه گیری
 • آزمایشگاه اکسین سنجش آسیا (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه سنجش کوشا (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
بيشتر