يكشنبه 4 اسفند 1398   00:05:43
1398/3/11 شنبه تصمیم گیری برای 17 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/02/28 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای4 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه سایرسازان فاخر (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه سنجش استحکام اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه گسترش پی صفاهان (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی
 • آزمایشگاه مرکز آنالیز شیمیایی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی(صدور) زمینه فعالیت: شیمی و مواد غذایی
 • آزمایشگاه سیمکاتک(صدور) زمینه فعالیت:سیم و کابل(الکتریک)
 • آزمایشگاه طیف سایپا(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه مهبان(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه پویا شیمی(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه لعل کیفیت سپاهان روا (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه ایران خودرو دیزل (تجدید) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
 • آزمایشگاه اندیشه ایمن خودرو (تجدید) زمینه فعالیت : خودرو نیرو محرکه
 • آزمایشگاه پژوهشکده مواد و انرژی اصفهان( تجدید و کاهش دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و شیمی
 • آزمایشگاه مرجعان خاتم تهران (تجدیدو گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی
 • آزمایشگاه کلران (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه آبدشت شهرکرد (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه یگانه بهداشت زیست آذران (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک
 • آزمایشگاه پترو کیمیاگران انرژی (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : شیمی
بيشتر