شنبه 3 فروردين 1398   08:11:10
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1397/3/8 سه شنبه تصمیم گیری برای 24 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
دومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1397/02/29 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای9 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 10 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای5 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه البرزتدبیرکاران (تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه مهرصنعت ارمغان (تجدید) زمینه فعالیت:مکانیک -انرژی
 • آزمایشگاه مشاور آزمای نفت ایرانیان (تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه مهرآوند(تجدید) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه قند قزوین (تجدید) زمینه فعالیت:غذایی و میکروبی
 • آزمایشگاه لیکا (تجدید ) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه پاک نام (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه تیما کالا (تجدید ) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه مکانیک خاک اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه سیمان سفید نی ریز (تجدید) زمینه فعالیت :ساختمان
 • آزمایشگاه توسعه قوای محرکه دینا (صدور) زمینه فعالیت : خودرو
 • آزمایشگاه ونوس شیشه (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
 • آزمایشگاه سیمان خزر (صدور) زمینه فعالیت :ساختمان
 • آزمایشگاه  ناظران شرق (صدور) زمینه فعالیت :کالیبراسیون
 • آزمایشگاه بهینه سازان صنعت تاسیسات (صدور) زمینه فعالیت : مکانیک- انرژی
 • آزمایشگاه پتروکیمیاگران هرمزگان (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه بارز (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه آبراهه گستر (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
 • آزمایشگاه آزمون صنعت خلیج فارس (صدور) زمینه فعالیت:شیمی
 • آزمایشگاه پارس فنر(تمدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: خودرو
 • آزمایشگاه گلدیران(قزوین)(تمدیدو تغییر دامنه) زمینه فعالیت: برق
 • آزمایشگاهچدنیت صدر(تمدیدو گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
 • آزمایشگاه دقت آزمای کارا (تمدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه پویندگان بهبود کیفیت (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
بيشتر