جمعه 3 خرداد 1398   03:26:34
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
NACI
1396/12/22 سه شنبه تصمیم گیری برای 40 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1396/12/19 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای20 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 17 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 3 آزمایشگاه موافقت گردید.
آزمایشگاه سنجش گستر کاوه  (تجدید) زمینه فعالیت:کالیبراسیون
آزمایشگاه سنجش برتر خلیج فارس (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
آزمایشگاه سیمان ساروج اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت:ساختمان
آزمایشگاه کیفیت آزمون فرانگر شرق  (تجدید) زمینه فعالیت:غذایی
آزمایشگاه کاوه میسا(تجدید) زمینه فعالیت:غذایی- میکروبی
آزمایشگاه پیرایه زیست  (تجدید ) زمینه فعالیت : غذایی،شیمی ،نساجی ،میکروبی
آزمایشگاه علمی وتحقیقاتی اصفهان  (تجدید و گسترش دامنه ) زمینه فعالیت :خودرو
آزمایشگاه آوند پلاست (تجدید ) زمینه فعالیت شیمی
آزمایشگاه گرو صنعتی سپاهان  (تجدید) زمینه فعالیت : متالوژی
آزمایشگاه متالوژی رازی  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی ومتالوژی
 آزمایشگاه چسب سینا  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه ایران خودرو  (تجدید) زمینه فعالیت :خودرو
آزمایشگاه کوشا وران  (تجدید) زمینه فعالیت :خودرو
آزمایشگاه فولاد مبارکه  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی ومتالوژی
آزمایشگاه اترک آزمون شرق  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه گیتی آسا  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه سوپر پایپ اینترنشنال  (تجدید) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه ولکان صنعت  (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه ایلیا سازه (صدور) زمینه فعالیت :ساختمان
آزمایشگاه پادنا پلیمر(صدور) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه فرو کروم (صدور) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه  رهگیر شهاب  (صدور) زمینه فعالیت :برق
آزمایشگاه  آیین فن آزما   (صدور) زمینه فعالیت :شیمی
آزمایشگاه  طلای موته  (صدور) زمینه فعالیت :متا لوژی
آزمایشگاه ایران مدار  (صدور) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
آزمایشگاه آذران (یگانه خدمات بهداشت محیط زیست آذران )  (صدور) زمینه فعالیت :مکانیک
آزمایشگاه پایش روش سنجش آزما  (صدور) زمینه فعالیت : کالیبرا سیون
آزمایشگاه پارافین (تعاونی تولید کنندگان )  (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه جهان الکتریک (صدور) زمینه فعالیت : برق
آزمایشگاه تانگیران  (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه خوردگی وحفاظت   (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه پلیمر شریف   (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه پترو آزمون اسپادان   (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه چوب خزر   (صدور) زمینه فعالیت : نساجی
آزمایشگاه سیمان فیروز کوه   (صدور) زمینه فعالیت :ساختمان
آزمایشگاه سیمان خزر   (صدور) زمینه فعالیت : ساختمان
آزمایشگاه شیمی فرآیند دیزل   (صدور) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه سیم وکابل صائب (مراقبتی و تغییر دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : برق
آزمایشگاه فرشته ایرانیان (مراقبتی و کاهش دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : شیمی
آزمایشگاه منطقه آزاد قشم (مراقبتی و افزایش  دامنه فعالیت) زمینه فعالیت : غذایی،ساختمان ، شیمی
 
بيشتر