یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   18:13:33
1399/8/5 دوشنبه اطلاع رسانی مهم در ارتباط با انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 (جدید)

بسمه تعالی

اطلاع رسانی مهم در ارتباط با انجام ارزیابی های مراقبتی بر اساس ویرایش جدید

استاندارد ISO/IEC 17025: 2017

 
با توجه به انجام کلیه ارزیابی های اعطا، تجدید و گسترش دامنه بر اساس ویرایش جدید استاندارد ISO/IEC 17025: 2017 از ابتدای سال 1399، به اطلاع می رساند؛ از ابتدای سال 1400 ، کلیه ی ارزیابی های مراقبتی نیز بر اساس ویرایش جدید استاندارد برنامه ریزی و اجرا خواهد گردید و از تاریخ ذکر شده هیچ گونه ارزیابی و تایید صلاحیت بر اساس ویرایش قبلی استاندارد (ویرایش 2005) انجام نخواهد گردید.
 

 
بيشتر