شنبه 10 آبان 1399   19:33:41
1399/1/27 چهارشنبه اطلاعیه مهم ویرایش جدید استاندارد 17025 ISO/IEC (نسخه 2017) (جدید) لــزوم پیاده سازی ویرایش جدید
بسمه  تعالی
 
 “بـا تـوجه به ویـرایش جدیـد استـاندارد 17025 ISO/IEC نسخه ۲۰۱۷ و با عنایت به اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مورخ 1397/12/19در خصوص تعیین زمان گذار از ویرایش ۲۰۰۵ به ۲۰۱۷ به اطلاع کلیه نهادهای متقاضی می رساند:

 مدارکی که از تاریخ 1399/01/20 در سامانه جامع مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بارگذاری می گردد (اعم از اعطا، تجدید، افزایش دامنه کاربرد) صرفاً براساس الزامات ویرایش ۲۰۱۷ بارگذاری گردد و مدارک ویرایش ۲۰۰۵ ضمن عودت ترتیب اثر داده نخواهد شد “  .

 
بيشتر