شنبه 10 آبان 1399   19:12:52
1398/12/27 سه‌شنبه اطلاعیه محاسبه بیشینه رواداری کادمیم برای گندم وارداتی به میزان ۰/۰۶(شش صدم) میلی گرم بر کیلوگرم (جدید)
"اطلاعیه محاسبه بیشینه رواداری کادمیم برای گندم وارداتی به میزان 0/ 06(شش صدم) میلی گرم بر کیلوگرم"

در راستای اجرایی شدن مصوبات یکصدو هفتمین و یکصدو هشتمین اجلاس شورای عالی استاندارد و به موجب مطالعات پژوهشی انجام شده و ارزیابی نتایج پایش های مستمر در پژوهشگاه استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تجدید نظر استاندارد ملی 12968 با عنوان "خوراک انسان و دام
- بیشینه رواداری فلزات سنگین" کلیه آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده بیشینه رواداری کادمیم برای گندم وارداتی مورد آزمون را 0/06 (شش صدم ) میلی گرم بر کیلوگرم محاسبه و ملاک عمل قرار دهند. بدیهی است میزان اعلام شده برای محموله های گندم وارداتی موجود در گمرکات کشور نیز قابل اجرا می باشد.

 
بيشتر