شنبه 10 آبان 1399   20:38:45
1398/12/23 جمعه غیر مجاز بودن صدور گواهینامه محصول توسط نهادهای بازرسی تحت اعتبار مرکز ملی تایید صلاحیت (جدید)
  از آنجا که نهادهای بازرسی دارای گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران مطابق استاندارد ملی ایران ایزو آی ای سی 17020:1392، در زمینه "فرآیند تولید تا عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک بر اساس استاندارد ملی ایران 11000"، صرفا مجاز به صدور گزارش/گواهینامه بازرسی در زمینه فوق تحت اعتبار این مرکز می باشند، بدین وسیله به اطلاع می رساند، آن نهاد بازرسی مجاز به "صدور گواهینامه محصول مطابق استاندارد ملی 11000"، تحت اعتبار این مرکز نمی باشد. بدیهی است صدور" گواهینامه محصول " تحت اعتبار این مرکز و استفاده از نماد NACI  و/ یاIAS غیرمجاز بوده ودر صورت مشاهده مطابق قانون و مقررات با نهاد خاطی برخورد خواهد شد.
بيشتر