شنبه 10 آبان 1399   19:31:04
1398/11/8 سه‌شنبه عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا (جدید)


"عدم اظهارنظر آزمایشگاه ها در خصوص تعیین کاربرد کالا"


به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران: در سی امین  نشست کمیته نظارت بر پیش سازهها، بر اجرای مفاد ابلاغیه شماره 132255 مورخ 30/5/1398 رییس سازمان ملی استاندارد ایران با موضوع عدم اعلام هر گونه کاربرد کالا تـوسط پژوهشگاه استاندارد و آزمایشگاههای همکار تایید صلاحیت شده تاکید و مقرر شد، مسئولیت آزمایشگاه ها صرفا تعیین ماهیت نمونه های ارسالی باشد و از اظهارنظر درخصوص کاربرد آن اجتناب نمایند.

بيشتر