شنبه 10 آبان 1399   20:10:51
1398/8/11 شنبه آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی بر اساس استاندارد 17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
آزمون کتبی از متقاضیان ارزیابی  بر اساس استاندارد   17025 مركز ملي تائيد صلاحيت ايران
 
مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در راستای تکمیل بانک ارزیابان و کارشناسان تایید صلاحیت آزمایشگاه ها در حیطه استاندارد ISO/IEC/17025، پس از  اعلام فراخوان، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات مورد نیاز نسبت به برگزاری آزمون کتبی انتخاب ارزیابان در تاریخ 1398/8/19 ساعت 10 الی 13 در محل ستاد سازمان ملی استاندارد ایران واقع در کرج، سالن شهید صفاریان اقدام می نماید، لذا  از افرادی که پس از فراخوان تیرماه این مرکز نسبت به ارسال مدارک اقدام  نموده اند، دعوت به عمل می آید، در تاریخ فوق الذکر در آزمون کتبی شرکت نمایند.
 
 
منابع آزمون کتبی درخصوص انتخاب ارزیابان بر اساس الزامات استاندارد  ISO/IEC/17025
  • الزامات استاندارد ISO/IEC/17025:2017
  • تخمین عدم قطعیت
  • تضمین کیفیت نتایج آزمون/ کالیبراسیون
  • کالیبراسیون عمومی
  • صحه گذاری روش های آزمون/ کالیبراسیون
بيشتر