شنبه 10 آبان 1399   19:05:43
1398/4/11 سه‌شنبه اطلاعیه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد
سازمان ملی استاندارد ایران- مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در نظر دارد نسبت به معرفی نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه در مراسم روز جهانی استاندارد اقدام نماید؛ لذا بر اساس روش اجرایی" انتخاب اشخاص حقوقی وحقیقی نمونه سازمان به شماره مدرك: 232/130/ر" آن دسته از نهادهاي ارزیابی انطباق اعتبار داده شده توسط مرکز ملی تایید صلاحیت، اعم از نهادهاي بازرسی، نهادهای گواهی کننده و آزمایشگاه‌هاي آزمون و کالیبراسیون که تمایل به شرکت در فرآیند انتخاب نهادهاي ارزیابی انطباق نمونه مطابق دستورالعمل" انتخاب نهادهای ارزیابی انطباق تایید صلاحیت شده نمونه" به شماره مدرک 246/111/د را دارند، لازم است مدارك و مستندات مورد نیاز را طبق فرم‌هاي پیوست حداکثر تا تاریخ 1398/04/31 تکمیل و به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ارسال نمایند. بدیهی است به تقاضاهایی که پس از تاریخ مذکور واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان زرتشت، خیابان پزشکپور، پلاك 23، طبقه سوم، کد پستی 1594845911
تلفن: 88931910

نمابر: 88931911
فايلها
شاخص نهاد نمونه بازرسي.docx 28.671 KB
شاخص نهاد نمونه آزمايشگاه.docx 56.754 KB
شاخص نهاد نمونه گواهي کننده.docx 30.063 KB
بيشتر