دوشنبه 30 فروردین 1400   08:15:21
1399/12/23 شنبه تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نوزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون وکالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/12/12. . .
نوزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاههاي آزمون وکالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/12/12 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تمدید و گسترش دامنه برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای 2 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 3 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه پاک بنیان البرز (صدور) زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
2- آزمایشگاه هونام اطلس دریای جنوب (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
3- آزمایشگاه ساخت آزمون نقش جهان (صدور) زمینه فعالیت:  مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
4- آزمایشگاه سالیان نو سوز خودرو سهند زاهدان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
5- آزمایشگاه آب و فاضلاب زنجان (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
6- آزمایشگاه عالیفرد(سن ایچ) (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
7- آزمایشگاه سیم و کابل تبریز هادی (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
8- آزمایشگاه توسعه انرژی تلاش گستر (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
9- آزمایشگاه سیمکات (تجدید و افزایش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
10- آزمایشگاه یگانه خدمات ایمنی،بهداشت و محیط زیست آذران (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
11- آزمایشگاه کاریان کار سرویس پاسارگاد  (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
12- آزمایشگاه سیم و کابل ستاره یزد (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
13- آزمایشگاه سیمان آرتا اردبیل (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه اکسیژن ملائکه (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی- مهندسی پزشکی
15- آزمایشگاه پیشرو سیال دیلم (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت:   مکانیک و فلزشناسی
16- آزمایشگاه کیفیت آزمای جنوب (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی- شیمی
17- آزمایشگاه دقت گستر تهران (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
18- آزمایشگاه گل شیمی سپاهان (تعلیق) زمینه فعالیت: شیمی  
19- آزمایشگاه کیفیت آسا لاوان (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
20- آزمایشگاه پتروفلات بیستون (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
21- آزمایشگاه البرز تدبیر خوزستان (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: شیمی
بيشتر