یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   17:14:55
1399/11/13 دوشنبه تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هفدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/11/06. . .
هفدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/11/06 با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 10 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تمدید و گسترش دامنه برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

1-  آزمایشگاه کنترل کیفیت ماد (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
2-  آزمایشگاه صنعت سبز فلاحتیان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
3- آزمایشگاه نوین شیمیار (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی- شیمی
4- آزمایشگاه کاوش اکسیر آزما(صدور) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی- مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
5- آزمایشگاه سازه گستر سایپا (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
6- آزمایشگاه آریان لبن نقش جهان (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
7- آزمایشگاه ماکیان فسفات (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
8- آزمایشگاه پترو آزمای شرق (صدور) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
9- آزمایشگاه احیا استیل فولاد بافت (صدور) زمینه فعالیت: شیمی ساختمانی
10- آزمایشگاه تولیدی بازرگانی قائمیه کازرون (صدور) زمینه فعالیت: - مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
11- آزمایشگاه  آزمون سرام کویر یزد (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
12- آزمایشگاه پرهام گستر شیراز (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
13- آزمایشگاه آبسال (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
14- آزمایشگاه سیم و کابل گل مازندران (تجدید  ) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
15- آزمایشگاه سیم و کابل همدان  (تجدید) زمینه فعالیت:   برق و الکترونیک
16- آزمایشگاه  رنگدانه سیرجان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر- فراورده های نساجی
17- آزمایشگاه خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف(تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی-متالورژی-برق و الکترونیک(مخابراتی)
18- آزمایشگاه مطالعات معدنی زر آزما  (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی ساختمانی
19- آزمایشگاه پلارک پلاستیک (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
20- آزمایشگاه نفت آزمای نقش جهان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
21- آزمایشگاه مجتمع آزمایشگاهی پردیس شریف کیش (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی- شیمی- متالوژی
بيشتر