دوشنبه 30 فروردین 1400   07:58:21
1399/10/18 پنجشنبه : تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/09/23 . . .
پانزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/09/23cبا حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 1 آزمایشگاه  و تعلیق برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه ایمن کیفیت آتیه روشن (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
2- آزمایشگاه ایمن راد گستر (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
3- آزمایشگاه سوخت پاک سی ان جی آراز (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
4- آزمایشگاه سپهرکار هرمز (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
5- آزمایشگاه نگین بهار بیهق (صدور) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
6- آزمایشگاه نوین نت پارس(صدور) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
7- آزمایشگاه آز پلیمر الیاف (صدور) زمینه فعالیت: بسته بندی و سلولزی
8- آزمایشگاه محب قزوین (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر- بسته بندی
9- آزمایشگاه راما الکتریک (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
10- آزمایشگاه اصفهان قطره اسپادانا (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
11- آزمایشگاه پارس سوخت فرایند گرمسار (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
12- آزمایشگاه پولاسا (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
13- آزمایشگاه ایمن تیام سپاهان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
14- آزمایشگاه موسسه تحقیقاتی امین آزمای شرق (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
15- آزمایشگاه مرکز پژوهش متالوژی رازی (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالورژی
16- آزمایشگاه پارسان گاز اصفهان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
17- آزمایشگاه پارس ام سی اس شعبه آبادان (تعلیق) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی

 
 
بيشتر