چهارشنبه 8 بهمن 1399   12:59:47
1399/10/6 شنبه تصمیم گیری برای 9 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/09/18...
چهاردهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/09/18 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تمدید و تغییر دامنه برای 1 آزمایشگاه  و تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه صنایع شهدای حدید(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون

2- آزمایشگاه تنظیم آزمون تجهیز(تات) (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه سنجش پیمای همیشه ردیاب(سپهر) (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه پارس صحت آزمون (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه تجهیز اندیش کاسپین (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه اتحاد موتور (تجدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه پرند صنعت جنوب(تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه کاریان کار سرویس پاسارگاد (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه سنجش گستر کاوه (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
بيشتر