چهارشنبه 8 بهمن 1399   14:52:27
1399/9/17 دوشنبه شرکت دبیر و رئیس کمیته متناظر ارزیابی انطباق در اولین جلسه مجازی کمیته ارزیابی انطباق ایزو در سطح منطقه خاورمیانه

"
شرکت دبیر و رئیس کمیته متناظر ارزیابی انطباق در اولین جلسه مجازی کمیته ارزیابی انطباق ایزو در سطح منطقه خاورمیانه"

 
با دعوت رئیس جدید کمیته ارزیابی انطباق ایزو آقای Reinaldo Figueiredo  از کشورهای منطقه خاورمیانه و عضو این کمیته مبنی بر بحث و بررسی موضوعات در دست تدوین و تبادل نظر در خصوص جلب مشارکت هرچه بیشتر اعضا،  آقای دکتر علیرضا خاکی فیروز و خانم نزهت منتظری، رئیس و دبیر کمیته متناظر سازمان ملی استاندارد ایران در جلسه روز جمعه مورخ ۳۰ آبان این کمیته شرکت نموده و ضمن ارائه عملکرد کمیته متناظر توسط خانم نزهت منتظری، نقطه نظرات در رابطه با آخرین استاندارهای در دست تدوین را بیان داشتند.
شایان ذکر است کمیته متناظر ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد ایران از سال۱۳۹۱ فعالیت خودرا آغاز نموده و اولین کمیته متناظر سازمان ملی استاندارد می باشد.
در این جلسه که به دبیری خانم Anna koroleva تشکیل گردید اعضا کمیته های متناظر سایر کشور ها از منطقه خاورمیانه حضور داشته و نقطه نظرات کشورشان را ارائه نمودند.
بيشتر