پنجشنبه 13 آذر 1399   20:20:43
1399/8/17 شنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هفتمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1399/08/11 . . .

هفتمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال
 جاري در تاریخ 1399/08/11 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا، تجدید و محدود شدن دامنه صلاحیت در 3 زمینه بازرسی برای 1 نهاد بازرسی (شنتیا گستر فراز) و تعلیق شرکت بازرسی قدرت افروز شرق به مدت حداکثر شش ماه بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید. 
بيشتر