پنجشنبه 13 آذر 1399   19:38:23
1399/8/5 دوشنبه تصمیم گیری برای 5 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/07/20 . . .
دوازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/07/20 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه بین المللی محافظان صنعت معدن(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه آذرپاد دقیق صنعت (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه صنایع الکترونیک شیراز (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه تابان کنترل دقیق (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه سنجشگران نیرو انرژی (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
بيشتر