پنجشنبه 13 آذر 1399   20:26:25
1399/8/5 دوشنبه بررسی و موافقت با صدور نخستین گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه بازرسی فنی محصولات فناوری نانو در کشور توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود:
كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی درسال جاري در تاریخ 1399/07/19 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید.
در اين کمیته گزارشات و توصیه های تیم ارزیابی این مرکز با همکاری متخصصین فنی از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در رابطه با درخواست صدور گواهینامه بازرسی فنی در زمینه ی محصولات فناوری نانو مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با درخواست صدور اولین گواهینامه تایید صلاحیت در زمینه های :
  • بازرسی فنی محصولات فناوری نانو-شناسایی نانو ساختار و نانو اشیاء 
  • بازرسی فنی محصولات فناوری نانو-فرآیند سنتز و فرآیندهای ساخت و تولید

برای نهاد بازرسی مهندسی صنعتی فهامه بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
 
بيشتر