پنجشنبه 13 آذر 1399   21:15:04
1399/8/5 دوشنبه تصمیم گیری برای 7 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/07/08 . . .
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/07/08 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 3 آزمایشگاه و تمدید گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و تعلیق برای 1 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
1- آزمایشگاه بسا پارس صنعت(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه خدمات مهندسی و کالیبراسیون تنظیم (تجدید ) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه استام صنعت (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه فراسنجش ایساتیس (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه تحقیق،طراحی و تولید موتور ایران خودرو(ایپکو) (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه نصب و تعمیرات ایلیا آزما دقت (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه دانش کیان دقیق (رفع تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون


 
بيشتر