پنجشنبه 13 آذر 1399   21:02:56
1399/8/5 دوشنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 4 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پنجمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/07/09 . . .
پنجمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/07/09با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا، تجدید و محدود شدن دامنه صلاحیت در 26 زمینه بازرسی برای 4 نهاد بازرسی (پارس سامان طوس، بازرسی اندیشه پردازان صنعت پرشیا،  بهینه سازان صنعت تاسیسات، ساسان صنعت پیشگام آتیه) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.

 
بيشتر