شنبه 10 آبان 1399   19:30:05
1399/7/2 چهارشنبه تصمیم گیری برای 18 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/06/11...
نهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/06/11 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 8 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 2 آزمایشگاه  و تعلیق برای 1 آزمایشگاه و ابطال برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه واحد تحقیق و توسعه پدیده شیمی جم(صدور) زمینه فعالیت: شیمی(آرایشی و بهداشتی)
2- آزمایشگاه ایده آزمون پاد(تاپکو) (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
3- آزمایشگاه مینو خرمدره (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
4- آزمایشگاه جوش پی آزمون (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
5- آزمایشگاه پایش آزمون سورن (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
6- آزمایشگاه ایمن صنعت دورود (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
7- آزمایشگاه کالای الکتریک(تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
8- آزمایشگاه آزمون صنعت سبز(تجدید) زمینه فعالیت: معیارمصرف انرژی و محیط زیست
9- آزمایشگاه صنعتی بوتان (تجدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- معیار مصرف انرژی
10- آزمایشگاه پاکسان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی (آرایشی و بهداشتی)
11- آزمایشگاه ویرومد (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
12- آزمایشگاه حلوای عقاب (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
13- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فارس (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
14- آزمایشگاه آزما صنعت قائم (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: متالوژی- معیار مصرف انرژی
15- آزمایشگاه رسوبگیری (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- شیمی
16- آزمایشگاه پتروفلات بیستون (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
17- آزمایشگاه بتن سنج اسپادانا (تعلیق) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
18- آزمایشگاه صنایع فلزی هامون سازه (ابطال) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی


 
 
بيشتر