چهارشنبه 9 مهر 1399   05:46:45
1399/6/25 سه‌شنبه تصمیم گیری برای 6 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/05/21. . .
هشتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/05/21 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 2 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 0 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه و تغییر دامنه  برای 2 آزمایشگاه  و تعلیق  برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
1- آزمایشگاه کالای الکتریک (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه داروسازی دکتر عبیدی (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه پژوهشگران ناظران شرق(تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه مبنا تراز یکتا (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه پایاب صنعت گستر نگین (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه دانش کیان دقیق (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
بيشتر