چهارشنبه 9 مهر 1399   05:39:54
1399/6/3 دوشنبه تصمیم گیری برای 32 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/05/04. . .
هفتمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/05/04 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی  و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 6 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تمدید (افزایش-کاهش-تغییر) دامنه برای 5 آزمایشگاه و تعلیق برای 6 آزمایشگاه و رفع تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
1- آزمایشگاه پارس سامان طوس(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
2- آزمایشگاه کامکان ساخته های فلزی کارا (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
3- آزمایشگاه کرمان موتور(صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
4- آزمایشگاه عدالت گستر دره شهر (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
5- آزمایشگاه دانشگاه آزاد تبریز (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
6- آزمایشگاه رازی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
7- آزمایشگاه معیار گستر سیراف(تجدید) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه- نساجی
8- آزمایشگاه توسن صنعت آپادانا(تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
9- آزمایشگاه قند اصفهان (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
10- آزمایشگاه دنیز پلاست (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
11- آزمایشگاه صنعتی سردساز خودساز (تجدید) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
12- آزمایشگاه جهاد زمزم واحد ایرانشهر (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
13- آزمایشگاه توپک ایران (تجدید) زمینه فعالیت: نساجی
14- آزمایشگاه یزد لوله (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
15- آزمایشگاه صنایع پلاستیک جهاد زمزم واحد اهواز (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
16- آزمایشگاه گسترش آبیاران لوله رفسنجان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
17- آزمایشگاه عمران سنجش مصالح چهلستون (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
18- آزمایشگاه پویان صنعت نهاد (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه- متالورژی
19- آزمایشگاه صنایع پلاستیک جهاد زمزم واحد مشهد (تجدید وکاهش دامنه) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
20- آزمایشگاه آبسال(ساوه) (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک(لوازم خانگی)
21- آزمایشگاه کیفیت کوشان پارس (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: مهندسی پزشکی- غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی- نساجی- شیمی
22- آزمایشگاه پترو کیمیا گران هرمزگان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
23- آزمایشگاه دفتر راستی آزمای بین المللی رهگیر شهاب (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک
24- آزمایشگاه البرز تدبیرکاران (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
25- آزمایشگاه فیدار گاز ایرانیان (تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
26- آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک قم (تعلیق) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
27- آزمایشگاه رهام اندیش (تعلیق) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
28- آزمایشگاه ناظران کیفیت خودرو (تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
29- آزمایشگاه پگاه فارس (تعلیق) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
30- آزمایشگاه مهندسی و تحقیقات صنایع لاستیک ( محصول تایر)(تعلیق) زمینه فعالیت : شیمی و پلیمر
31- آزمایشگاه رجحان افروز صنعت پارسه ( رفع تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
32- آزمایشگاه شونیز (رفع تعلیق) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
 
بيشتر