چهارشنبه 9 مهر 1399   06:44:03
1399/6/2 یکشنبه بررسی فرایند تایید صلاحیت 4 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سومین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1399/04/22 . . .
سومین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1399/04/22 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا، تجدید و گسترش دامنه صلاحیت در 21 زمینه بازرسی برای 3 نهاد بازرسی (بازرسی کیسان پایا سنجش، بازرسی آذرستاویز و بازرسی کز آزما پارس) و رفع تعلیق 1 نهاد بازرسی در 3 زمینه (ناظران دقیق آرمان ) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر