چهارشنبه 9 مهر 1399   06:24:18
1399/6/2 یکشنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 3 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دومین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/04/03. . .
دومین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/04/03 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا، تجدید صلاحیت در 9 زمینه بازرسی برای 2 نهاد بازرسی (شركت بازرسی افق طراحان لیان و  بهینه سازان اعتماد صنعت ایرانیان) و رفع تعلیق 1 نهاد بازرسی در 1 زمینه بازرسی (شركت بهداد صنعت آریان خراسان) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر