شنبه 10 آبان 1399   19:09:24
1399/5/10 جمعه تصمیم گیری برای 10 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/04/17
ششمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/04/17 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تمدید دامنه برای 0 آزمایشگاه  موافقت گردید.

1- آزمایشگاه سنجش آزما سهند (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه رادمهر آزمون صحت کویر (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه دقیق تجهیز خرم (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه آزمون سنجش آروند (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاه افراح (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه پویان صنعت نهاد (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه آزمون سنجش ابزار آسا (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه پارس جهد (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
9- آزمایشگاه هسا (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
10- آزمایشگاه کنترل کیفی تستا (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 
بيشتر