شنبه 10 آبان 1399   19:16:08
1399/5/10 جمعه تصمیم گیری برای 10 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران پنجمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/04/16
   پنجمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي کالیبراسیون در سال جاري در تاریخ 1399/04/16 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تمدید و گسترش دامنه برای 2 آزمایشگاه و تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

1- آزمایشگاه فزار تجهیز جم(صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
2- آزمایشگاه پل ایده آل پارس (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
3- آزمایشگاه خمات مهندسی و کالیبراسیون آرمان محیط پاک ایرانیان (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
4- آزمایشگاه صنایع هواپیمایی ایران(صها) (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
5- آزمایشگاهخدمات هوایی پارس (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
6- آزمایشگاه صنعتگران شیشه آویژه (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
7- آزمایشگاه میزان کاران نوین (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
8- آزمایشگاه سنجش پیمای همیشه ردیاب(سپهر) (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
9- آزمایشگاه نصب و تعمیرات ایلیا آزما دقت (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
10- آزمایشگاه به آزما گستر کارون (تعلیق) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
بيشتر