پنجشنبه 13 آذر 1399   19:57:29
1399/4/28 شنبه تصمیم گیری برای 26 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/04/01
چهارمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون در سال جاري در تاریخ 1399/04/01 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 13 آزمایشگاه و تمدید برای 2 آزمایشگاه  و تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه تحقیقات کاربردی دارویی تبریز(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه بیطاران پارسیان (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه کیمیای ناب تجزیه(صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه پارس ایزوتوپ کرج (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه پارس ایزوتوپ تهران (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه دزیمتری پرتو پارسیان (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه معیار سنجش زاینده رود (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه تخصصی زیست فناوری،سفال و سرامیک پارک علم و فناوری(صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه ایوان سنجش سپاهان (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه صنایع پلاستیک جهاد زمزم (واحد سنندج) (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه دشت لوله کردستان (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه پتروشیمی خارک (تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه سیم و کابل شیرکوه(تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه سیمان انارک دلیجان (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه پالایش حصار مهران (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه سایپا شیشه (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه برازش صنعت (تجدید) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
 • آزمایشگاه ایمن خودرو شرق (تجدید) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
 • آزمایشگاه راد گستر آریا (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه رسوب آب (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه لامپ نور (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه ایستا تحکیم پارت (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه صنعت بام شرق ممتاز نوین (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه سیه فام (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه رجحان صنعت افروز پارسه (تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
 • آزمایشگاه پارس ام اس- شعبه 3و 4 (تعلیق) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
بيشتر