دوشنبه 7 مهر 1399   10:31:54
1399/3/31 شنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 11 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اولین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/03/25
اولین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1399/03/25با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با اعطا، تجدید و گسترش دامنه صلاحیت در 22 زمینه بازرسی برای 7 نهاد بازرسی (شركت بازرسی فرادانش، شركت بازرسی آذر تدبیر یگانه، شركت رده بندی آسیا، شركت بازرسی کالای تجاری، شركت بازرسی ایدرا، شركت بازرسی فهامه شركت بازرسی مهندسی ایران) و تعیین وضعیت صلاحیت 4 نهاد بازرسی در 4 زمینه بازرسی شركت  آزمون کار آسیا(کاهش دامنه)، شركت بیوسان گواه (رفع تعلیق منوط به اصلاح گواهینامه)، شركت بازرسی کاوشگران علم و صنعت آریا(رفع تعلیق با اخطار به شرکت)، شركت بازرسی شیخ صفی  (تعلیق 3ماه) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر