دوشنبه 7 مهر 1399   10:30:16
1399/3/31 شنبه تصمیم گیری برای 5 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 20/03/1399
سومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 20/03/1399 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 1 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 1آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 3 آزمایشگاه موافقت گردید.
  • آزمایشگاه شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
  • آزمایشگاه بهفام روش سپاهان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
  • آزمایشگاه تسا کاشان (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
  • آزمایشگاه پایش ابزار برتر (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : کالیبراسیون
  • آزمایشگاه آزمون سنج دقیق (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: کالیبراسیون

 
بيشتر