دوشنبه 7 مهر 1399   09:31:27
1399/3/31 شنبه تصمیم گیری برای 26 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران دومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 19/03/1399
دومین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 19/03/1399با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 11 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 13آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 1 آزمایشگاه  و ابطال برای 1 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه کیمیازی (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه لبنیات میهن (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز- آزمایشگاه مرکزی(صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه پترو امین آزمای آریا  (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه سانا آزمای فرداد (صدور) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه سپید گوهر زنجان (صدور) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه ایمنی صنعت فرشتگان البرز (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه پولاد پیچ کار(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه لوله و پروفیل سپنتا تهران (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه پایش پیشرو صنعت ایمن (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه آراد ایمن مخزن سیرجان (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه کنترل کیفی تستا (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه پالایشگاه نفت بندر عباس (تجدید) زمینه فعالیت: نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه آزمون سلامت آسا (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه آبان بسپار توسعه (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه بسپار صنعت پژوه (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه فراز پلیمر فردوس (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه سپید نام زاگرس (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه رسا لوله پاسارگارد (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه جهاد زمزم واحد زنجان  (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
 • آزمایشگاه الکترود یزد (تجدید) زمینه فعالیت: متالورژی
 • آزمایشگاه صنعتی گام اراک (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : متالورزی
 • آزمایشگاه اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه پژوهشگاه رنگ (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی ونساجی
 • آزمایشگاه گروه صنعتی و پژوهشی فرهیختگان زرنام- فروکتوز (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه بازرسی فنی آزمونگران کنترل کیفیت (ابطال) زمینه فعالیت : نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی
بيشتر