دوشنبه 7 مهر 1399   10:37:25
1399/3/26 دوشنبه تصمیم گیری برای 27 آزمایشگاه آزمون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اولین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1399/03/12
   اولین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1399/03/12با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 15آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 9 آزمایشگاه و تمدید و افزایش دامنه برای 1 آزمایشگاه  و تعلیق برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
 • آزمایشگاه فراورده های گوشتی بشارت کهن (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی
 • آزمایشگاه عایق الکتریکی پارس (صدور) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک- شیمی - پلیمر
 • آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان مرکزی (صدور) زمینه فعالیت : مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه اترس آزمون فراگستر (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه بتن آزما پردیس (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه دقیق آزما اسپادانا (صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه پترو انرژی کوثر (صدور) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس(صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه آریا کوشا پادرا (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه ترانسفورماتورسازی کوشکن (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه شیمی مسنا (صدور) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه آوند عصایی(صدور) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه صنایع بسته بندی امیدان چهار طاقی توس(صدور) زمینه فعالیت: بسته بندی
 • آزمایشگاه غلتک سازان سپاهان (صدور) زمینه فعالیت: متالورژی
 • آزمایشگاه  خدمات فنی ستاره سما ازنا (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
 • آزمایشگاه هسا (تجدید) زمینه فعالیت: متالورژی - شیمی پلیمر- غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه ترموپلاست (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی پلیمر
 • آزمایشگاه ایران مشعل (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک
 • آزمایشگاه سازه آزما افلاک (تجدید) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه فکور صنعت تهران (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی
 • آزمایشگاه  روغن نباتی مارگارین (تجدید) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه مینو شرق (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
 • آزمایشگاه  نما نور آسیا (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه پتروآزمای سیراف (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی
 • آزمایشگاه پارس لیان اروند (تهران) (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: نفت و فراورده های نفتی و پتروشیمی- ساختمانی
 • آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان آذربایجان شرقی (تعلیق) زمینه فعالیت: مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی
 • آزمایشگاه  شونیز(تعلیق) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
   
بيشتر