يكشنبه 15 تير 1399   20:50:42
1399/3/7 چهارشنبه بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور مربوط به تداوم اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند از تاريخ 1399/۰۳/۱۰ در دستگاه‌هاي اجرايي كشور (جدید)  
بيشتر