جمعه 16 خرداد 1399   14:12:48
1399/1/21 پنجشنبه بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی کشور در خصوص نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي
بيشتر