دوشنبه 7 مهر 1399   08:24:50
1399/1/21 پنجشنبه بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور به کلیه دستگاه های اجرایی کشور در خصوص نحوه اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند در دستگاه‌هاي اجرايي
بيشتر