چهارشنبه 9 مهر 1399   07:28:08
1399/1/19 سه‌شنبه مقالــه آیا ماسک های پارچه ای می توانند از ما در برابر ویروس کورونا محافظت کنند؟

 آیا ماسک های پارچه ای می توانند از ما در برابر ویروس کورونا محافظت کنند؟
 
مترجم: جناب آقای دکتر سمنانی رهبر، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی نساجی و چرممنبـع
:

 
بيشتر