جمعه 16 خرداد 1399   15:10:24
1399/1/19 سه‌شنبه مقالــه آیا ماسک های پارچه ای می توانند از ما در برابر ویروس کورونا محافظت کنند؟

 آیا ماسک های پارچه ای می توانند از ما در برابر ویروس کورونا محافظت کنند؟
 
مترجم: جناب آقای دکتر سمنانی رهبر، عضو هیئت علمی گروه پژوهشی نساجی و چرممنبـع
:

 
بيشتر