جمعه 16 خرداد 1399   12:42:48
1398/12/4 يكشنبه بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی (جدید) بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی  تاييد صلاحيت شده بر اساس استانداردهاي 17025 و 17020
بيشتر