چهارشنبه 9 مهر 1399   05:07:16
1398/12/4 یکشنبه بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی (جدید) بخشنامه منع هر گونه همکاری (بجز انجام فرآیند ارزیابی) و دریافت هدایا از آزمایشگاهها و شرکتهای بازرسی  تاييد صلاحيت شده بر اساس استانداردهاي 17025 و 17020
بيشتر