چهارشنبه 9 مهر 1399   07:15:12
1398/12/3 شنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران هفدهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در تاریخ  1398/11/28 ...

هفدهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ  1398/11/28 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با تجدید دامنه صلاحیت در 8 زمینه بازرسی برای 2 نهاد بازرسی (سیما شهرآزما، پویا پرتو تبریز) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.

بيشتر