چهارشنبه 9 مهر 1399   07:16:26
1398/11/27 یکشنبه تصمیم گیری برای 11 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نوزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در تاریخ 1398/11/14. . .

نوزدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/11/14 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید . به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای 5 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 4 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.

 • آزمایشگاه مهندسی و بازرسی فنی ناظرکاران (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
 • آزمایشگاه صنایع مخابرات صاایران (صدور) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه معیارگران جهان (صدور) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه پیروزان موتور پارس (صدور) زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
 • آزمایشگاه نوآوران 139 آبیک (صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
 • آزمایشگاه پنها (تجدید) زمینه فعالیت: کالیبراسیون
 • آزمایشگاه پنها (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی- مکانیک و فلز شناسی
 • آزمایشگاه  پارس شعاع توس (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
 • آزمایشگاه آزمون پردازه لیان (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : برق و الکترونیک- اندازه گیری وسایل سنجش
 • آزمایشگاه متالوژی کالوپ (تمدید و تغییر دامنه) زمینه فعالیت : مکانیک و فلز شناسی
 • آزمایشگاه پیرایه زیست قزوین ( تمدید و کاهش دامنه و گسترش دامنه) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- میکروبیولوژی و بیولوژی-
 • شیمی و پتروشیمی- مصالح و فراورده های ساختمانی و معدنی- نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی- مهندسی پزشکی- بسته بندی- پوشاک و فرآورده های نساجی- آرایشی و بهداشتی

بيشتر