جمعه 16 خرداد 1399   15:22:12
دوشنبه 26 اسفند 1398

 با عنایت به  شرایط ویژه کووید 19  و دستور ریاست محترم سازمان، نهادهایی کهتاریخ اعتبار آنها پایان یافته است و فاقد اعتبار گردیده اند ،در  سایت این مرکز  در  وضعیت معتبر  و  تا  تاریخ  یکم تیرماه دارای اعتبار می باشند.