چهارشنبه 9 مهر 1399   06:48:53
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی زیست فناوری، سفال و سرامیک پارک علم و فناوری همدان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مصالح و فرآورده های ساختمانی و معدنی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1398
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/01
اعتبار تا تاریخ: 1402/03/31
استان: همدان
تلفن و نمابر: 081-32569306
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: عدالت گستر دره شهر - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1413
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/05/04
اعتبار تا تاریخ: 1402/05/03
استان: ایلام
تلفن و نمابر: 084-35213602
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: هسا - تجدید سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: متالوژی، شیمی و پلیمر، غذایی و کشاورزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/449
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1388/02/06
اعتبار تا تاریخ: 1402/03/11
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-45224965-45224965
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: توسن صنعت آپادانا - تجدید سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/878
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1395/06/14
اعتبار تا تاریخ: 1402/05/03
استان: اصفهان
تلفن و نمابر: 031-95010523-89783699
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
 
نام آزمایشگاه: کیمیای ناب تجزیه - صدور سال 99
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی، میکروبیولوژی و بیولوژی.
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1393
تاریخ صدور اولیه گواهینامه: 1399/04/01
اعتبار تا تاریخ: 1402/03/31
استان: البرز
تلفن و نمابر: 026-34721834-34721835
فایل مربوطهDownload
توضیحات:
12345678910...>>>
1392/5/20 یکشنبه