يكشنبه 3 شهريور 1398   16:31:45
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
* وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: راستی آزمای نگاره
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: خودرو و نیروی محرکه
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1302
اعتبار تا تاریخ: 1401/04/23
استان: تهران
تلفن و نمابر: 56232613- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شیمی صنعت واهب
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1286
اعتبار تا تاریخ: 1401/04/09
استان: تهران
تلفن و نمابر: 021-77603372-77656547
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: توسعه صنایع پلاستیک ایران
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1285
اعتبار تا تاریخ: 1401/04/09
استان: فارس
تلفن و نمابر: 071-32602001-32602003
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: فنی و مهندسی دقت و محاسبه هنگام
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی - شیمی (آرایشی و بهداشتی)
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1259
اعتبار تا تاریخ: 1401/03/10
استان: هرمزگان
تلفن و نمابر: 89780771 -021 و 89780771-076
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: فیدار گاز ایرانیان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: مکانیک و فلزشناسی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1298
اعتبار تا تاریخ: 1401/04/23
استان: تهران
تلفن و نمابر: 021-55227963-55228758
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>