جمعه 3 خرداد 1398   04:00:57
آزمایشگاه های آزمون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
لطفا اطلاعات فیلد مورد نظر خود را جهت جستجو وارد نمایید.
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
زمینه فعالیت
شماره گواهینامه
اعتبار تا تاریخ
استان

مرتب سازی u
 
نام آزمایشگاه: والا پلیمر نوین
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/336
اعتبار تا تاریخ: 1400/12/17
تلفن و نمابر: 36425980 - 021
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: طب پلاستیک
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/1245
اعتبار تا تاریخ: 1400/12/17
استان: سمنان
تلفن و نمابر: 32511484 و 32511484-023
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: شرکت لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
شماره گواهینامه: NACI/Lab/326
اعتبار تا تاریخ: 1400/12/03
استان: سمنان
تلفن و نمابر: 33652640 و 5-33652802- 023
فایل مربوطهDownload
 
نام آزمایشگاه: مرجعان خاتم
وضعیت آزمایشگاه: فاقد اعتبار
اعتبار تا تاریخ:
استان: تهران
 
نام آزمایشگاه: مصباح انرژی
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
زمینه فعالیت: عذایی و کشاورزی
شماره گواهینامه: NACI/Lab/949
اعتبار تا تاریخ: 1400/04/29
استان: مرکزی
تلفن و نمابر: 35712870و 35712562 -086
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>