چهارشنبه 2 اسفند 1396   22:06:09
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : سمنان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت صنعتی روستا
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\232
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/07/28
کمیت: ابعاد - فشار
تلفن و نمابر: 33642513 -023 و 33643413-023
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه کالیبراسیون شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\438
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/08/19
کمیت: اندازه گیری - ابعاد
تلفن و نمابر: آزمایشگاه آزمون شرکت تحقیق، طراحی و تولید موتور ایران خودرو (ایپکو)
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : خوزستان
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه اکسین سنجش آسیا
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\999
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/06/10
کمیت: ابعاد - فشار - گشتاور - نیرو - دما - جرم- حجم - دور، زمان و دستگاه جوش و ارت سنجی-
تلفن و نمابر: 061-35518026 و 35523661 - 061
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت آصال
شماره تایید صلاحیت: NACI\LAB\939
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/03/22
کمیت: ابعاد - فشار - دما - رطوبت- جرم - نیرو - گشتاور - حجم - شیمی - سختی سنجی-
تلفن و نمابر: 46840444 -021 و 46840444- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : البرز
نام آزمایشگاه: آزمایشگاه شرکت آرمان شیمی سنج
شماره تایید صلاحیت: 701
اعتبار تایید تا تاریخ: 1397/04/14
کمیت: دما- فشار- رطوبت- دور- حجم - کروماتوگرافی- فتومتری موج- هدایت الکتریکی- اندازه گیری PH- اندازه گیری و تجزیه و تحلیل کربن آلی- پارتیکل کانتر- تیتراتو و کارل میشر- پسکوریته - پلارسمیتر- ضریب شکست
تلفن و نمابر: 32262185- 026 و 32232846- 026
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>