يكشنبه 28 مرداد 1397   21:26:45
آزمایشگاه های کالیبراسیون تایید صلاحیت شده بر اساس استاندارد 17025
جستجوی کاربر
آزمایشگاههای کالیبراسیون
نام استان
نام آزمایشگاه
وضعیت آزمایشگاه
شماره تایید صلاحیت
اعتبار تایید تا تاریخ
کمیت

مرتب سازی u
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: مهندسی دقت گستر تهران
وضعیت آزمایشگاه: تعلیق
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\181
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/02/18
کمیت: دما و رطوبت، ابعاد، فشار، گشتاور، نیرو، جرم و حجم، شیمی، الکتریک، گاز سنج، فلو،
تلفن و نمابر: 8و44477077، 44431316، 44431227- 021
44438437- 021
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: دقت پویای نوین
وضعیت آزمایشگاه: تعلیق
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\527
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/10/15
کمیت: ابعاد، سختی سنجی، فشار، گشتاورسنجی، نیروسنجی، جرم، حجم، جریان مایعات، دما، شبیه ساز دما، رطوبت، شیمی، الکتریک،
تلفن و نمابر: 44606969 و44606461, 44606973 - 021
44606969 و44606461, 44606973 - 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: توسعه کیفیت برتر پارسه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\1121
اعتبار تایید تا تاریخ: 1400/03/26
کمیت:
تلفن و نمابر: 021-88140612 , 88846185- 021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : تهران
نام آزمایشگاه: سنجش گستر کاوه
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\150
اعتبار تایید تا تاریخ: 1399/12/18
کمیت: دما، رطوبت، فشار، جرم، حجم، اندازه گیری دور و زمان، شیمی، ابعاد، نیرو.
تلفن و نمابر: 021-22909455 و 22912981-021
فایل مربوطهDownload
 
نام استان : لرستان
نام آزمایشگاه: مقیاس صنعت برق
وضعیت آزمایشگاه: معتبر
شماره تایید صلاحیت: NACI\Lab\822
اعتبار تایید تا تاریخ: 1398/02/18
کمیت: دما، فشار، نیر، تصحیح کننده، ابعاد، حجم، شیمی، جرم، رطوبت، دور، ارت.
تلفن و نمابر: 8و43233707 - 43239723-066
021-89776074 و 43236074-066
فایل مربوطهDownload
12345678910...>>>