سه شنبه 28 خرداد 1398   05:43:56
.
..
نام شرکت
نشانی شرکت و تلفن
نوع گواهینامه تایید صلاحیت
دامنه شمول
تاریخ صدور اولیه
تاریخ اعتبار گواهینامه

171 رکورد
 • 2. نام شرکت: حامیان صنعت بارثاوا
  نشانی شرکت و تلفن: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، فرامرز عباسی 12، پلاک 18.کدپستی 9197964653. تلفن: 37610959-051 دورنگار: 37669912-051
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف - براساس استاندارد ISO/IEC 17020
  دامنه شمول: در زمینه تجهیزات زمین بازی و شهربازی و تعیین معیار مصرف انرژی اعتبار دارد.
  تاریخ صدور اولیه: 1397/12/18
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1400/12/18
  تصویر گواهینامهDownload
 • 3. نام شرکت: آسانبر شیخ صفی
  نشانی شرکت و تلفن: اردیبل، شهرک حافظ، خیابان 18 متری حمزه زاده، کوچه اندیشه، طبقه همکف، پلاک 134. شماره تلفن:33733619 -045 شماره دورنگار:33733618 -045
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف - براساس استاندارد ISO/IEC 17020
  دامنه شمول: در زمینه آسانسور اعتبار دارد.
  تاریخ صدور اولیه: 1396/11/15
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1399/11/15
  تصویر گواهینامهDownload
 • 4. نام شرکت: حامیان صنعت بار ثاوا
  نشانی شرکت و تلفن: مشهد، بلوار فرامرز عباسی، فرامرز عباسی 12، پلاک 18، کدپستی:9197964653 تلفن: 37610959-051 دورنگار:37669912-051
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف - براساس استاندارد ISO/IEC 17020
  دامنه شمول: در زمینه تجهیزات زمین بازی و شهربازی و تعیین معیار مصرف انرزی اعتبار دارد.
  تاریخ صدور اولیه: 1397/12/18
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1400/12/18
  تصویر گواهینامهDownload
 • 5. نام شرکت: کاوشگران علم و صنعت آریا
  نشانی شرکت و تلفن: مشهد، بزرگراه وکیل آباد، بلوار دانش آموز 32، پلاک 431، طبقه اول. 38923594 -051
  نوع گواهینامه تایید صلاحیت: نوع الف - براساس استاندارد ISO/IEC 17020
  دامنه شمول: در زمینه بازرسی موتور خانه اعتبار دارد.
  تاریخ صدور اولیه: 1398/01/24
  تاریخ اعتبار گواهینامه: 1401/01/24
  تصویر گواهینامهDownload
12345678910...>>>