جمعه 3 آذر 1396   16:28:32
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.واحدهای دارای گواهینامه مدیریت

 معرفي ISO
   

اين فهرست صرفاً جنبه آماري و اطلاع رساني داشته و گواهينامه هاي سيستم هاي مديريت صادره الزاماً مورد تاييد سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نمي باشد.

   
 واحدهاي داراي گواهينامه سيستم مديريت کيفيت
 فرم درخواست ثبت آماري گواهي نامه سيستم مديريت و مدارک مورد نياز