دوشنبه 7 مهر 1399   09:30:40
1398/7/15 دوشنبه تصمیم گیری برای 13 آزمایشگاه آزمون/کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون
یازدهمین جلسه كميته تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي آزمون/كاليبراسيون در سال جاري در تاریخ 1398/07/08 با حضور نمایندگان سازمانهای دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید.  به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه مدارک و مستندات آزمایشگاه های مشروحه ذیل بر اساس استاندارد ایران- ایزو- آی ای سی 17025، گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی مرکز مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با صدور گواهینامه برای4 آزمایشگاه و تجدید گواهینامه برای 7 آزمایشگاه و افزایش/کاهش دامنه کاربرد برای 2 آزمایشگاه موافقت گردید.
آزمایشگاه پگاه اصفهان(سیکارو) (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی
آزمایشگاه شیرین عسل (صدور) زمینه فعالیت: غذایی و کشاورزی
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک خراسان جنوبی (صدور) زمینه فعالیت: ساختمانی و معدنی
آزمایشگاه رجحان افروز صنعت پارسه(صدور) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی
آزمایشگاه سیم و کابل آذر تبریز (تجدید) زمینه فعالیت: برق و الکترونیک
آزمایشگاه زرآزما پرشیا (تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پتروشیمی
آزمایشگاه چوب و کاغذ مازندران (تجدید) زمینه فعالیت: مکانیک و فلز شناسی- بسته بندی و سلولزی
آزمایشگاه صدف ریز ساری(تجدید) زمینه فعالیت: شیمی و پلیمر
آزمایشگاه انهار حیات کرمان (تجدید) زمینه فعالیت : شیمی وپتروشیمی
آزمایشگاه گل گهر (تجدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : شیمی وپتروشیمی
آزمایشگاههامون آزمای شرق(تجدید وگسترش دامنه) زمینه فعالیت:غذایی و کشاورزی- شیمی وپتروشیمی- بیولوژی و میکروبیولوژی
آزمایشگاه پرتو آزمون جوانه خراسان(تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : غذایی و کشاورزی- بیولوژی و میکروبیولوژی
آزمایشگاه آزمون کاوان پارس (تمدید و گسترش دامنه) زمینه فعالیت : ساختمانی و معدنی
 
 
بيشتر