دوشنبه 7 مهر 1399   09:13:58
1398/9/11 دوشنبه بررسی فرآیند تایید صلاحیت 2 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران نهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1398/07/30. . .
نهمین كميته تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی در سال جاري در تاریخ 1398/07/30 با حضور مسئولین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی در محل مركز ملي تاييد صلاحيت ايران برگزار گردید. به گزارش اداره كل روابط عمومي و امور بین الملل سازمان ملی استاندارد ايران، دکترخاکی فیروز ریاست مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اعلام نمود: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید و گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارشات و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت که در نهایت با تجدید و گسترش دامنه صلاحیت در 2 زمینه بازرسی برای 2 نهاد بازرسی (اوج سنجش سپاهان و آساره پرداز پاسارگاد ) بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت گردید.
بيشتر