دوشنبه 30 فروردین 1400   08:01:13
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 1112101
تعداد بازديد کنندگان سايت: 119125111 تعداد بازديد زيرپورتال: 5009362 اين زيرپورتال امروز: 640 سایت در امروز: 11257 اين صفحه امروز: 146
1398/12/26 دوشنبه
کاربران گرامی  درر صورت  سوال  در خصوص پورتال مرکر در  واتس آپ با شماره 09120171301 مکاتبه نمایید.  یادآور می گردد  کلیه نهادهایی که تاریخ اعتبار آنها پایان یافته است ، فاقد اعتبار می باشند.(در صورت عدم توضیحات مربوط به افزایش اعتبار).
      وضعیت گواهینامه های صادره در  دو   حالت معتبر و تعلیق قابل رویت برای کاربران می باشد. 
شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه
  استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 21  آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
تصمیم گیری برای 8 آزمایشگاه کالیبراسیون  توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بررسی  فرآیند تایید صلاحیت 8 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (تخلف های واصله به مرکز)
تصمیم گیری برای 21 آزمایشگاه کالیبراسیون توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
بررسی فرآیند تایید صلاحیت 6 نهاد بازرسی توسط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
بيشتر
شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه
  استفاده از نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
نامعتبر بودن گواهی کالیبراسیون فاقد نشان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
اطلاعیه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران  (تخلف های واصله به مرکز)
اطلاعیه مهم - کلیه نهادهای بازرسی و آزمایشگاه های آزمون/کالیبراسیون متقاضی تایید صلاحیت
ارسال کلیه مدارک و مستندات مربوط به فرآیند تایید صلاحیت(اعطاء/تجدید/ گسترش دامنه)به تفکیک سال و ارزیابی در محل دامنه های بازرسی (جدید , فوررررری)
بيشتر
1392/5/20 یکشنبه
لینکهای مفید
1392/3/29 چهارشنبه